INSTYTUT NAUK O ZDROWIU

Uniwersytet w Siedlcach

Aktualności

zdjęcie z wręczenia medali za zasługi dla siedleckiej uczelni w trakcie święta Uniwersytetu Przyrodnicz-Humanistycznego w Siedlcach, 17 maja 2023

17 maja 2023 r. okazji obchodów święta Uniwersytetu odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. W swoim wystąpieniu, JM Rektor prof. dr hab. Mirosław Minkina podziękował kolegium rektorskiemu, dziekanom i całej społeczności akademickiej za zaangażowanie w utworzenie kierunku lekarskiego. Podkreślił, że ten sukces nie byłby możliwy bez zaangażowania instytucji ochrony zdrowia i wspierających nasze starania przyjaciół Uniwersytetu. Podziękowania skierował do przedstawicieli administracji rządowej, parlamentarzystów, władz samorządowych miasta Siedlce i całego regionu. Wyrazy wdzięczności skierował do partnerów z sektora ochrony zdrowia, z którymi Uniwersytet współtworzył i będzie realizował kształcenie na kierunku lekarskim.

Święto Uczelni to tradycyjnie moment wręczenia promocji habilitacyjnych i doktorskich, a także odznaczeń dla pracowników i przyjaciół Uniwersytetu. JM Rektor podziękował całej społeczności akademickiej za „odpowiedzialne dążenie do realizacji celów jako wspólnota wartości i działania”. W uznaniu zaangażowania w działania na rzecz Uniwersytetu, uchwałą Senatu UPH „Medale Za Zasługi Dla Siedleckiej Uczelni” z Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu otrzymały: mgr Teresa Cena oraz mgr Hanna Sposób, wykładowczynie na kierunku pielęgniarstwo.

Ceremonię wręczenia Nagród im. Prof. Lesława Szczerby na Najlepszego Studenta przeprowadził Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Uniwersytetu, Tomasz Hapunowicz. W tym roku wyróżniono 5 studentów ze wszystkich wydziałów. Do nagrody dla najlepszego studenta Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu nominację otrzymały: Paulina Kozioł z kierunku turystyka i rekreacja, Żaneta Olszewska z kierunku pielęgniarstwo oraz Kinga Ziętara z kierunku dietetyka. Nagrodę dla najlepszego studenta Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu ufundowaną przez Ministra Waldemara Kraskę – Sekretarza Stanu w Ministerstwa Zdrowia otrzymała Paulina Kozioł.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Pełna relacja i więcej zdjęć (link).

studiuj kierunek lekarski

  • Decyzją z dnia 13 kwietnia 2023 roku Minister Edukacji i Nauki udzielił pozwolenia na prowadzenie jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim na kierunku lekarskim w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. 
  • Uruchomienie kierunku lekarskiego na Wydziale Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu rozpoczną już pierwsi studenci od roku akademickiego 2023/2024.
Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z ofertą i studiowania na naszym Wydziale Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu.