INSTYTUT NAUK O ZDROWIU

Uniwersytet w Siedlcach

Aktualności

Konkurs pt. ,,Anatomia i fizjologia w najnowszych technikach masażu liftingującego”

Zgodnie z umową o współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Siedlcach, a firmą Aurum Distribution Sp. z o.o., na Wydziale Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, w Instytucie Nauk o Zdrowiu, w dniach: 10-11 czerwca 2024 r. zostanie przeprowadzone szkolenie z techniki masażu Kobido by Aurum na twarz.

Do szkolenia przystąpią studenci Uniwersytetu w Siedlcach, pierwszego, drugiego i trzeciego roku studiów kierunku kosmetologia, wyłonieni przez Komisję konkursową w Konkursie pt.: ,,Anatomia i fizjologia w najnowszych technikach masażu liftingującego”.

Skład Komisji konkursowej: dr hab. Anna Charuta, dr Justyna Olszewska, mgr Grażyna Bochno. 
Przedmiotem konkursu jest udzielenie pisemnych odpowiedzi na 10 pytań konkursowych (test jednokrotnego wyboru).
Termin konkursu 3 czerwca 2024 roku. 
Rozpoczęcie konkursu godz. 10. 00. 
Miejsce spotkania Aula im. J. Skolasińskiego ul. Prusa 14 w Siedlcach. 
Warunki uczestnictwa w szkoleniu określa Regulamin konkursu pt. ,,Anatomia i fizjologia w najnowszych technikach masażu liftingującego”, zwanego dalej „konkursem”, skierowanego do studentów, pierwszego, drugiego i trzeciego roku studiów na kierunku kosmetologia w Uniwersytecie w Siedlcach. 


Po odbytym bezpłatnym, dwudniowym szkoleniu studenci otrzymają:

a) certyfikat ukończenia kursu (w języku polskim),

b) obszerny skrypt ilustrowany grafikami anatomicznymi oraz zdjęciami obrazującymi

poszczególne ruchy i etapy masażu,

c) wskazówki wykonywania masażu,

d) film instruktażowy (przesyłany poprzez WeTransfer na adresy e-mailowe uczestników szkolenia).

 

szkolenie dla studentów pt. Wykorzystanie elementów medycyny taktycznej w przedszpitalnej pomocy medycznej w przypadku urazów związanych z działaniami militarnym

W dniach 3 i 4 kwietnia 2024 r. studenci kierunków: lekarskiego, pielęgniarstwa, dietetyki i kosmetologii oraz nauczyciele akademiccy wzięli udział w szkoleniu pn. "Wykorzystanie elementów medycyny taktycznej w przedszpitalnej pomocy medycznej w przypadku urazów związanych z działaniami militarnymi". Szkolenie poprowadzili instruktorzy z Laboratorium Symulacji Medycznych, posiadający kwalifikacje z zakresu ratownictwa taktycznego: mgr Maciej Tobiasz, mgr Maciej Żegota, mgr Adrian Brzóska. Uczestnicy warsztatów zdobyli praktyczne umiejętności oraz wiedzę z zakresu m.in.: medycyny pola walki, postępowania w krwawieniach kończyn, torsu, postępowania w obrażeniach klatki piersiowej, uzyskiwania dostępów doszpikowych i wiele innych.