INSTYTUT NAUK O ZDROWIU

Uniwersytet w Siedlcach

Aktualności

 Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa z wizytą u przedszkolaków
15 czerwca 2023 r. nasze studentki z Koła Naukowego Pielęgniarstwa zainicjowały akcję, która będzie prowadzona w przedszkolach i która poprzez zabawę ma na celu oswajanie dzieci ze środowiskiem szpitalnym, personelem i sprzętem medycznym. Pierwsza wizyta odbyła się w Niepublicznym Przedszkolu Słoneczna Dolina w Siedlcach, gdzie studentki wraz z maluchami leczyły misie. W planie są już kolejne spotkania w przedszkolach.

Fotorelacja Życie Siedleckie (link)

Fot. Iwona Dąbrowska

 Warsztaty żywieniowe dla nauczycieli w ramach programu JEŻ

Dnia 27 maja br. odbyły się w naszym Uniwersytecie warsztaty żywieniowe dla nauczycieli ze szkół podstawowych, które poprowadziły dr hab. Katarzyna Antosik, prof. uczelni, mgr inż. Milena Kobylińska oraz mgr inż. Agnieszka Decyk. Warsztaty zrealizowano w ramach zadania badawczo-wdrożeniowego pt. Przeprowadzenie badań naukowych z zakresu żywienia dzieci i młodzieży oraz opracowanie i wdrożenie programu edukacji żywieniowej uczniów klas I-VI szkół podstawowych”, Junior–Edu-Żywienie (JEŻ)”, finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki, za które odpowiada Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Koordynatorem zadań ze strony UPH jako uczelni partnerskiej, w ramach tego programu, była dr hab. Katarzyna Antosik, prof. uczelni.

Do głównych założeń warsztatów należało przeszkolenie nauczycieli w zakresie edukacji żywieniowej uczniów nt. zasad prawidłowego żywienia, z uwzględnieniem produkcji żywności i jej niemarnowania oraz wspólnych posiłków w rodzinie. Ukończenie szkolenia zostało potwierdzone certyfikatem uzyskania kompetencji w tym obszarze, a nauczyciele otrzymali specjalnie opracowane materiały dydaktyczne do edukacji żywieniowej. Rozwój kompetencji nauczycieli umożliwi prowadzenie zajęć z tego zakresu, przyczyniając się do zmiany dotychczasowego stylu życia uczniów na bardziej prozdrowotny.